Bilverkstad MEKONOMEN i Söderköping
Bilverkstad MEKONOMEN i Söderköping
Byte till LED-lysrör i befintlig armatur
Här har vi använt de befintliga lysrörs-amturerna och ersatt lysrören med energieffektiva LYSDIODSRÖR
Energibesparingen är >60%
Payoff tiden på hela installationen är <1,5år
En ombyggnad av armaturen bör utföras för att undvika ökad reaktiv effekt
Möbelbutik i Söderköping
Möbelbutik i Söderköping
Här har vi ersatt lysrörsarmaturer 2*36watt i takfoten med LED strålkastare 30watt
En energibesparing med >40watt per armatur
Då tot 30 armaturer är ersatta blir besparingen
>1,2KW/tim
MIO Möblers lager i Mjölby
MIO Möblers lager i Mjölby
Här har vi leverat ljuseffektiva LED Tri proof armaturer
Mio Möblers lager i Mjölby
Mio Möblers lager i Mjölby
Våra Tri Proof armaturer är IP65 och IK 10 klasssade
MIO Möblers lager i Mjölby
MIO Möblers lager i Mjölby
Nu med verktygsfri inkoppling
Bostadsområde Söderköping
Bostadsområde Söderköping
Här har vi ersatt utfasad 125watt kvicksilver armaturer med 30watt LED armaturer
Bostadsområde Söderköping
Bostadsområde Söderköping
Energi besparingen är >70%
Man måste även beakta miljövinsten samt rondering då brinntiden är avsevärt längre
LM-HZLLDQ30
LM-HZLLDQ30
Armaturen har varibelt fäste
klarar diameter 50-60mm rör samt vertikalt och horisontalt montage
Lantbruk Söderköping
Lantbruk Söderköping
Här har vi installerat 200watt LED strålkastare med närvarosensor övervakning nattetid samt arbetsbelysning
Lantbruk Söderköping
Lantbruk Söderköping
Här har vi ersatt utfasad 125watt kvicksilverarmatur med 62watt LED armatur
Lantbruk Söderköping
Lantbruk Söderköping
Här har vi ersatt 2st 500watt kvicksilverbelysning i paddock med 2st 150watt led
Harry`s Hotell & Resturang Pattaya Thailand
Harry`s Hotell & Resturang Pattaya Thailand
Här har vi ersatt lysrörslampor med energieffektiva LED filament lampor
När man ersätter en ljuskälla är det viktigt att ersättaren har rätt storlek samt rätt karakteristik så att armaturen fungerar som det var tänkt
ZIP HOTELL 
PATTAYA THAILAND
ZIP HOTELL PATTAYA THAILAND
Även här har vi ersatt lysrörlampor (15watt) med effektiva LED 4watt filament lampor
detta ger en besparing på 75%
Utbyte från lysrörslampor till LED lampor ger en energibesparing
per timma på >4KW
LED filamentlamporna har även rätt ljus-karakteristik till dessa befintliga armaturer
Med tanke på att här I Thailand är ljustiden >10 tim/dygn i 365 dagar energibesparingen blir då >14000Kw/år
Pågående installation ATEX / EX LED belysning i oljehamnen Norrköping

Pågående installation ATEX / EX LED belysning i oljehamnen Norrköping

Här är några exempel på våra installationer

LEDRÖR med kompatibel ballast
LEDRÖR med kompatibel ballast
Mekanisk industri där våra LEDRÖR monterats
Mekanisk industri där våra LEDRÖR monterats
Mekanisk industri där våra LEDRÖR monterats
Mekanisk industri där våra LEDRÖR monterats
Här börjar vi utbyte av gammal kvicksilverarmaturer på Nordfarms lokaler i Norrköping
Vi har ersatt 125watt kvicksilverarmatyrer med moderna energibesparande LED armaturer på enbart 30watt med likvärdig ljusstyrka
Energibesparingen är 95watt per armatur
Armaturerna passar direkt på befintliga rör vilket gör att installationskostnaden hålls låg
Här ersätter vi 400watt kvicksilver-armaturer
Här ersätter vi 400watt kvicksilver-armaturer
400watt Kvicksilver-armatur ersätts med energieffektiv 80watt LED armatur
Då kvicksilver som ljuskälla är utfasad behöver många se över sitt armaturbestånd
LED som ljuskälla är en kompetent och ljuseffektiv ersättare till de flesta ljuskällor
LED som ljuskälla är idag erkänt kostnadseffektiv
Installationskostnaden hålls nere tack vare att
dels kan kablge återanvändas samt att installationen går relativt fort pga att LED armatyrerna är mycket lättare
LM-STB1000B-100W
LED strålkastare100watt
12500lm
LM-STB1000B-100W LED strålkastare100watt 12500lm
Här har SM ENTREPRENAD ersatt 3st 1500watt halogenstrålkastare med 4st av våra 100watt LED strålkastare
mao den totala effekten på 400watt istället för 4,5Kw
LM-ST1000B-100W
lämpar sig mycket väl som etableringsbelysning
då dessa är relativt okänsliga för vibrationer samt stötar
Masten är 6m hög
Masten är 6m hög
LM-ST1000B-100W
levererar omgående full ljusstyrka även i kallt klimat
Östra Ryds Kyrka
Östra Ryds Kyrka
Här har vi ersatt 60 watts glödljus med 3,5watts LED filament llus
Östra Ryds Kyrka
Östra Ryds Kyrka
Innan ombyggnad förbrukade varje armatur
12*60watt=720watt
och gav minimalt med ljusutbyte
Östra Ryds Kyrka
Östra Ryds Kyrka
Efter ombyggnad har vi fått ned förbrukningen till 12*3,5watt=42watt per armatur och mycket bättre ljusutbyte
Ösrta Ryds Kyrka
Ösrta Ryds Kyrka
Med tanke på att det är 23 st armaturer och varje armatur förbrukade 720watt *23= 16560watt
och efter ombyggnad
23*42Watt=966watt
det ger en besparing på 14684watt/t
Industrilokal 8m takhöjd
Industrilokal 8m takhöjd
Här har vi ersatt konventionella lysrörs armaturer (3rör/1500mm)
med högeffektiva TRIPROOF armaturer
energibesparingen är >100watt/armatur
Totalt är energibesparingen 4,7KW i timmen

Dela den här sidan